Opodatkowanie spadków

Tutaj powinno znaleźć się zdjęcie do posta Opodatkowanie spadków na stronie www.easyocean.pl

Skoro z poprzedniego artykułu wiemy już czym jest spadek, dziedziczenie, przyjęcie spadku czy zapisu windykacyjnego, to czas przejść do podatków.

Nabycie spadku wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. 

W świetle treści art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (j.t. z 2019 r., poz. 1813), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem:

  • dziedziczenia,
  • zapisu zwykłego,
  • zapisu windykacyjnego.

Ponadto podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
Również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czytaj więcej

Podstawowe pojęcia dziedziczenia

Tutaj powinno znaleźć się zdjęcie do posta Podstawowe pojęcia dziedziczenia na stronie www.easyocean.pl

Kwestie wynikające z dziedziczenia rodzą szereg obowiązków, w tym także obowiązki podatkowe, o czym pogrążeni w żałobie spadkobiercy niestety często zapominają.

Zanim jednak przejdziemy do kwestii podatkowych warto poświęcić chwilę na omówienie, choćby w ogólnym zarysie, spraw związanych z samym dziedziczeniem w świetle prawa cywilnego, ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn z natury rzeczy posługuje się pojęciami właściwymi właśnie dla prawa cywilnego. Czytaj więcej

Bezprecedensowa interpretacja Ministra Finansów odnośnie pracy na FPSO

Prawo

W dniu 23 lutego 2017 r. do Kancelarii wpłynęła bezprecedensowa interpretacja indywidualna dla Wnioskodawcy reprezentowanego przez Kancelarię, o sygn. 0461-ITPB2.4511.1026.2016.2.RS z dnia 17 lutego 2017 r. odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na FPSO stacjonującym na brytyjskim sektorze morza północnego.

Czytaj więcej

Zmiany w porozumieniu dotyczącym podatków między Polską a Koreą. Co nowego?

Porozumienie

1 stycznia 2017 wejdzie w życie protokół wprowadzający zmiany w funkcjonującym obecnie porozumieniu z 1991 roku między Polską, a Republiką Korei dotyczącym podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w obszarze podatków dochodowych. Czego można się spodziewać?

Czytaj więcej

Większa wymiana informacji pomiędzy US a ZUSem – czy są powody do zmartwień?

Wymiana informacji

Kilka dni temu do Sejmu wpłynął poselski projekt dotyczący modyfikacji ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i administracji podatkowej. Zmiany, o których mowa przełożą się na funkcjonowanie wszystkich obywateli, a w szczególności marynarzy. Co nowego przewiduje ustawa? Między innymi to, że Urząd Skarbowy wraz z ZUS-em nabędą możliwość przekazywania między sobą informacji na temat wszystkich obywateli: ZUS przekaże dane np. o opłacaniu składek emerytalno-rentowych przy braku deklarowania dochodów, Urząd Skarbowy natomiast udostępni informacje dotyczące rozliczeń podatkowych, bądź też braku takowych.

Czytaj więcej

Kwota wolna od podatku musi zostać zwiększona orzekł TK

Konferencja

Obecna kwota wolna od podatku została uznana za niezgodna z TK z uwagi na jej zbyt niską wysokość, a w 2016 r. musi zostać zwiększona co najmniej do minimum egzystencji życiowej (ok. 7000 PLN).

 

Z uwagi na tematykę bardzo ważnego zagadnienia dla każdego podatnika jakim jest kwota wolna od podatku, nasz dział prawny opracował analizę skutków oraz korzyści płynących z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego tygodnia, według którego obecna kwota wolna od podatku (3091 złotych) jest za niska i jako taka narusza Konstytucję RP, co oznacza, iż do 30 listopada 2016 r. musi zostać zmieniona, poprzez znaczące podwyższenie jej oraz powiązanie jej waloryzacji ze wzrostem minimum egzystencji życiowej.

http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/kwota-wolna-od-podatku-uznana-za-niezgodna-z-konstytucja-a-jej-znaczenie-dla-kazdego-podatnika.html