Lista dokumentów

Dla usprawnienia obsługi rozliczeń podatkowych, przed spotkaniem z doradcą, bardzo prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

Do rozliczenia PIT 36:

 1. Skan kontraktów (najlepiej całych) obowiązujących w roku, za który rozliczany będzie podatek.
 2. Informacje o statkach (certyfikaty statku np. safety manning certificate)- jeśli takowe dokumenty są w posiadaniu.
 3. Skan książeczki żeglarskiej z wpisami z roku, za który rozliczany będzie podatek oraz pierwszą stroną ze zdjęciem.
 4. Historia wpływów wynagrodzenia z roku, za który rozliczany będzie podatek.
 5. Informacja o innych źródłach dochodu (polskich i zagranicznych).
 6. Dokumenty związane z dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi (potwierdzenia wpłat).

Do wniosku o ograniczenie poboru zaliczek:

 1. Skan kontraktu (najlepiej cały) obowiązującego w roku, za który rozliczany będzie podatek.
 2. Informacje o statku (certyfikat statku np. safety manning certificate)- jeśli takowe dokumenty są w posiadaniu.
 3. Umowa pośrednictwa z agencją zatrudnienia – jeśli jest.
 4. Skan książeczki żeglarskiej z najbardziej aktualnymi wpisami oraz ze stroną pierwszą ze zdjęciem (rok, którego będzie dotyczył wniosek).
 5. Inne dokumenty jakie zostaną uzyskane od armatora związane z pracą na statku (zaświadczenia, potwierdzenia, ew. 1 payslip).