Doradztwo prawne dla Marynarzy

Porady prawne dla Marynarzy – Kancelaria świadczy usługi określania sytuacji prawno – podatkowej marynarzy pracujących na statkach obcej bandery, zarządzanych przez armatorów zagranicznych.

Udzielamy porad oraz gwarantujemy reprezentację przed polskimi organami podatkowymi oraz zagranicznymi organami podatkowymi (Wielka Brytania, Norwegia), a także aktywnie wspomagamy marynarzy w składaniu oraz rozliczaniu zeznań rocznych PIT.

W tym miejscu należy podkreślić, iż dokonanie czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zakup nieruchomości, samochodu) powoduje rejestracje marynarza w ewidencji podatkowej i może stanowić podstawę do dokonania kontroli podatkowej, w przypadku gdy marynarz nie składa zeznań podatkowych.

Wpływ na ustalenie sytuacji prawno – podatkowej ma kilka czynników. W pierwszej kolejności należy ustalić gdzie znajduje się miejsce rezydencji podatkowej marynarza, na którą wpływają takie okoliczności jak: liczba dni spędzonych w Polsce, umiejscowienie w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych poprzez miejsce zamieszkania rodziny, posiadanie w Polsce nieruchomości oraz stałe miejsce zamieszkania.

Marynarze, których ściślejsze powiązania wiążą z Polską uznawani są przez organy podatkowe za polskich rezydentów podatkowych i w takim przypadku podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów uzyskanych bez względu na miejsce w której uzyskuje się dochód.

W celu uzyskania porady z zakresu podatków marynarskich, prosimy o kontakt z kancelarią.