Rozliczenia podatkowe marynarzy w Easy Ocean

Główną z usług Kancelarii Easy Ocean jest doradztwo prawne. Kancelaria świadczy usługi określania sytuacji prawnej marynarzy pracujących na statkach obcej bandery, zarządzanych przez armatorów zagranicznych. W Easy Ocean udzielamy porad z zakresu konieczności lub braku konieczności składania zeznań, oraz zapewniamy reprezentację przed polskimi organami podatkowymi oraz zagranicznymi organami podatkowymi (Wielka Brytania, Norwegia).

Czy marynarz musi składać PIT?

Każdy to musi zrobić, ale nikt tego nie lubi. Tutaj przychodzimy na ratunek my.
W Easy Ocean aktywnie wspomagamy marynarzy w składaniu oraz rozliczaniu zeznań rocznych PIT. Najpierw odkryjemy, gdzie tak naprawdę musisz się rozliczyć z podatków i jaki rodzaj zeznania podatkowego Cię dotyczy. Nieskromnie mówiąc, jesteśmy mistrzami w wynajdywaniu ulg i odliczeń, które mogą dotyczyć również Ciebie. Później wyliczamy podatek i składamy zeznanie.

Zdarzają się sytuacje, gdy US ma wątpliwości – tutaj znowu wkraczamy do akcji i świadczymy kompleksowe porady prawne dla Marynarzy.

Doradztwo prawne dla Marynarzy

W tym miejscu należy podkreślić, iż dokonanie czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zakup nieruchomości, samochodu) powoduje rejestrację marynarza w ewidencji podatkowej i może stanowić podstawę do dokonania kontroli podatkowej, w przypadku gdy marynarz nie składa zeznań podatkowych.

Jak Marynarz może płacić mniej podatków?

W Easy Ocean znajdujemy ulgi dla marynarzy, pomagamy też w analizie indywidualnej sytuacji każdego z naszych klientów. Wpływ na ustalenie konkretnej sytuacji prawnej marynarza ma kilka czynników. W pierwszej kolejności należy ustalić gdzie znajduje się miejsce rezydencji podatkowej marynarza, na którą wpływają takie okoliczności jak: liczba dni spędzonych w Polsce, umiejscowienie w Polsce tzw. ośrodka interesów życiowych poprzez miejsce zamieszkania rodziny, posiadanie w Polsce nieruchomości oraz stałe miejsce zamieszkania.

Podatki, które płacą marynarze

Marynarze, których ściślejsze powiązania wiążą z Polską uznawani są przez organy podatkowe za polskich rezydentów podatkowych i w takim przypadku podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów uzyskanych bez względu na miejsce, w której uzyskuje się dochód.

W przypadku konieczności złożenia zeznania podatkowego zapraszamy do kontaktu!