Większa wymiana informacji pomiędzy US a ZUSem – czy są powody do zmartwień?

Wymiana informacji

Kilka dni temu do Sejmu wpłynął poselski projekt dotyczący modyfikacji ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i administracji podatkowej. Zmiany, o których mowa przełożą się na funkcjonowanie wszystkich obywateli, a w szczególności marynarzy. Co nowego przewiduje ustawa? Między innymi to, że Urząd Skarbowy wraz z ZUS-em nabędą możliwość przekazywania między sobą informacji na temat wszystkich obywateli: ZUS przekaże dane np. o opłacaniu składek emerytalno-rentowych przy braku deklarowania dochodów, Urząd Skarbowy natomiast udostępni informacje dotyczące rozliczeń podatkowych, bądź też braku takowych.

Na chwilę obecną, wspomniane instytucje wymieniają tylko anonimowe dane w zbiorach danych. Informacje nie mogą być użyte podczas weryfikacji zasadności braku rozliczeń przychodów przez obywateli, czy powstania konieczności opłacenia składek w ramach ubezpieczenia społecznego. Projekt ustawy, mimo że złożony do sejmu w trybie pilnym, nie odnosi się do znaczących zagadnień, takich jak np. skuteczna ochrona danych osobowych. Istotę ustawy stanowi natomiast polepszenie wydajności w egzekwowaniu podatków i składek. Celem tego typu działań jest poprawa sytuacji w budżecie państwa oraz FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych).

Niepokój w przypadku marynarzy jest całkowicie zrozumiały: większość osób zatrudnionych na statkach mimo, iż nie ma obowiązku płacenia podatku w Polsce (dzięki umowom dotyczącym podwójnego opodatkowania), decyduje się uiszczać opłaty na własną rękę i korzystać z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Polsce. Po wejściu nowej ustawy, wymiana danych między Urzędem Skarbowym, a ZUS-em może skutkować kontrolą podatkową marynarza, która obejmie źródła pochodzenia zarobków z pracy na statku. Marynarze płacący podatki w Polsce mogą natomiast zetknąć się z kontrolą dotyczącą obowiązku przynależności do polskiego systemu ubezpieczeń i płacenia składek. Proponowane zmiany wspomnianych regulacji wzbudzają wiele kontrowersji dotyczących interpretacji. Nie jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że brakuje założeń odnośnie przepisów na temat egzekucji w dziale składek i podatków, podczas gdy to właśnie one odgrywają decydującą rolę we wprowadzeniu nowych praw w życie.