Zmiany w rozliczeniach PIT za rok 2018

Kalkulacje

Po pierwsze i najważniejsze Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje projekt zeznania podatkowego za 2018 rok za podatników składających PIT 37 i PIT 38

Między 15-tym lutego 2019, a 30 kwietnia 2019 wszystkie osoby rozliczające się w ten sposób będą mogły zapoznać się ze swoim zeznaniem na portalu podatkowym. Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, a także dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Czytaj więcej

Bezprecedensowa interpretacja Ministra Finansów odnośnie pracy na FPSO

Prawo

W dniu 23 lutego 2017 r. do Kancelarii wpłynęła bezprecedensowa interpretacja indywidualna dla Wnioskodawcy reprezentowanego przez Kancelarię, o sygn. 0461-ITPB2.4511.1026.2016.2.RS z dnia 17 lutego 2017 r. odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych osiągania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na FPSO stacjonującym na brytyjskim sektorze morza północnego.

Czytaj więcej

Zmiany w porozumieniu dotyczącym podatków między Polską a Koreą. Co nowego?

Porozumienie

1 stycznia 2017 wejdzie w życie protokół wprowadzający zmiany w funkcjonującym obecnie porozumieniu z 1991 roku między Polską, a Republiką Korei dotyczącym podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w obszarze podatków dochodowych. Czego można się spodziewać?

Czytaj więcej

Sytuacja podatkowa polskich marynarzy wykonujących pracę najemną dla armatorów z faktycznym zarządem na Wyspach Owczych

Owce na wyspie

Z uwagi na szczególny status terytorium Wysp Owczych, które należą do archipelagu wysp wulkanicznych na Morzu Norweskim, stanowią terytorium zależne Danii i są z nią politycznie związane, wątpliwości budzi fakt, czy zastosowanie znajdują w przypadku pracy najemnej dla armatorów z faktycznym zarządem na Wyspach Owczych, przepisy, które stosowane są do określenia sytuacji podatkowej w przypadku pracy dla armatora z faktycznym zarządem na terytorium Królestwa Danii.

Czytaj więcej

Większa wymiana informacji pomiędzy US a ZUSem – czy są powody do zmartwień?

Wymiana informacji

Kilka dni temu do Sejmu wpłynął poselski projekt dotyczący modyfikacji ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i administracji podatkowej. Zmiany, o których mowa przełożą się na funkcjonowanie wszystkich obywateli, a w szczególności marynarzy. Co nowego przewiduje ustawa? Między innymi to, że Urząd Skarbowy wraz z ZUS-em nabędą możliwość przekazywania między sobą informacji na temat wszystkich obywateli: ZUS przekaże dane np. o opłacaniu składek emerytalno-rentowych przy braku deklarowania dochodów, Urząd Skarbowy natomiast udostępni informacje dotyczące rozliczeń podatkowych, bądź też braku takowych.

Czytaj więcej

Opłacanie składek za granicą, aby nie płacić ZUS- u jest legalne zgodnie ze stanowiskiem SN

Opłacanie

Zagadnienie składek na ubezpieczenia społeczne oraz państwowego systemu zabezpieczenia społecznego w warunkach wspólnego rynku europejskiego oferuje szansę na wybór innego niż polski systemu emerytalnego orzekł Sąd Najwyższy w niedawnym wyroku. Jego sentencja pozwala na przyjęcie, że opłacanie składek za granicą, aby nie płacić ZUS, jest legalne, także w przypadku podjęcia pracy za granicą na minimalnym etacie, gdyż w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego, prawem właściwym jest prawo miejsca wykonywania pracy w oparciu o umowę o pracę.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą lekturą naszego działu prawnego, zawierające również możliwości optymalizacji poprzez wybór właściwego systemu zabezpieczenia społecznego.

http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/oplacanie-skladek-za-granica-z-tytulu-umowy-o-prace-aby-nie-placic-zus-jest-legalne-orzekl-sad-najwyzszy-.html

Kwota wolna od podatku musi zostać zwiększona orzekł TK

Konferencja

Obecna kwota wolna od podatku została uznana za niezgodna z TK z uwagi na jej zbyt niską wysokość, a w 2016 r. musi zostać zwiększona co najmniej do minimum egzystencji życiowej (ok. 7000 PLN).

 

Z uwagi na tematykę bardzo ważnego zagadnienia dla każdego podatnika jakim jest kwota wolna od podatku, nasz dział prawny opracował analizę skutków oraz korzyści płynących z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego tygodnia, według którego obecna kwota wolna od podatku (3091 złotych) jest za niska i jako taka narusza Konstytucję RP, co oznacza, iż do 30 listopada 2016 r. musi zostać zmieniona, poprzez znaczące podwyższenie jej oraz powiązanie jej waloryzacji ze wzrostem minimum egzystencji życiowej.

http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/kwota-wolna-od-podatku-uznana-za-niezgodna-z-konstytucja-a-jej-znaczenie-dla-kazdego-podatnika.html