Jak najlepiej zabezpieczyć swoje zobowiązania finansowe?

Bezpieczeństwo kredytowe

Czy wiesz jak dodatkowo zabezpieczyć swoje zobowiązania kredytowe i nie tylko?

W tym artykule poznasz najlepszy sposób na zabezpieczenie zdolności do spłacania zobowiązań finansowych, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa sobie i najbliższym.Powszechnie utarło się przeświadczenie, że odpowiednim zabezpieczeniem kredytów hipotecznych jest proponowane przez niektóre Banki ubezpieczenie na życie kredytobiorcy.

Takie rozwiązanie może i na pewno zabezpiecza Bank oraz rodzinę kredytobiorcy, ale nie samego zainteresowanego. Kraje zachodnie zrezygnowały z niegdyś najbardziej popularnych ubezpieczeń na życie. Miały na celu poszukiwanie bardziej odpowiednich produktów zapewniających bezpieczeństwo finansowe. Doszły do wniosku, że największą wartością każdego z nas jest potencjał zarabiania pieniędzy. Firmy ubezpieczeniowe wprowadziły ubezpieczenie od utraty możliwości wykonywania pracy.

Jest duża różnica pomiędzy ubezpieczeniem od utraty pracy, a ubezpieczeniem od utraty możliwości wykonywania określonego zawodu. W pierwszym przypadku, ubezpieczamy zdarzenie od nas niezależne które skutkuje tym, żę pracodawca rozwiązuje z nami umowę o stosunku pracy. W drugim, ubezpieczamy się na wypadek zdarzenia losowego, w którym nie możemy ze względów zdrowotnych wykonywać swojej pracy, a tym samym generować określonego przychodu. Przy takiej formie ubezpieczenia, będziemy nie tylko mogli regularnie opłacać swoje rachunki, ale tez utrzymamy źródło finansowania na potrzebne koszty leczenia, aby ponownie podjąć prace w zawodzie. Ważne jest, by ubezpieczenie obejmowało ochronę na wypadek niemożności wykonywania konkretnego zajęcia, a nie tylko jakiejkolwiek formy aktywności zawodowej np. skręcania długopisów, gdyż takowa praca na pewno nie zabezpieczy nam wcześniej podjętych zobowiązań finansowych.

Interesującą jest obserwacja, że częściej jako klienci banków ubezpieczamy mieszkanie, życie, majątek, a pomijamy to co ważne, czyli możliwości do zarabiania pieniędzy.

W celu uzyskania bardziej spersonalizowanych informacji zachęcam do kontaktu z nasza kancelarią.

Ryszard Oczoś

Prezes Zarządu Kancelarii Easy Ocean

Ryszard Oczoś