Pełnomocnictwo, a kredyt hipoteczny dla marynarzy.

Kalkulacje

Niestety ostatnio coraz częściej spotykamy się  z sytuacją, kiedy to zapisy w pełnomocnictwach zostawianych przez marynarzy osobom najbliższym nie nadążają w swojej treści za coraz to nowszymi wymogami banków…

By móc skutecznie reprezentować nieobecną osobę należy sprawdzić czy w pozostawionym pełnomocnictwie znajduje się przepis szczegółowy do złożenia oświadczenia woli w zakresie o statusie FATCA  oraz o statusie CRS.FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act – Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych) – amerykańska regulacja, która nakłada na instytucje finansowe, w tym polskie banki, obowiązek przekazywania władzom podatkowym informacji o rachunkach prowadzonych na rzecz Klientów powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi.

FATCA weszła w życie 1 grudnia 2015 roku, na mocy Ustawy z 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

CRS  (ang. Common Reporting Standard) Common Reporting Standard – standard automatycznej wymiany informacji finansowych opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w oparciu o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Ustawa CRS – Ustawa z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która implementuje do krajowego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Dyrektywa 2014/107/UE na poziomie Unii Europejskiej wdraża Common Reporting Standard. To ustawa nakładająca na instytucje finansowe, w tym również Deutsche Bank Polska S.A., obowiązek zgłaszania i gromadzenia informacji podatkowych ich Klientów. CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę
z unikaniem opodatkowania.

Zatroszcz się o swoich najbliższych podczas pobytu na statku, zadbaj o poprawne pełnomocnictwo dla banku!

Ryszard Oczoś

Prezes Zarządu Kancelarii Easy Ocean

LinkedIn Ryszard Oczoś