Zmiany w rozliczeniach PIT za rok 2018

Kalkulacje

Po pierwsze i najważniejsze Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje projekt zeznania podatkowego za 2018 rok za podatników składających PIT 37 i PIT 38

Między 15-tym lutego 2019, a 30 kwietnia 2019 wszystkie osoby rozliczające się w ten sposób będą mogły zapoznać się ze swoim zeznaniem na portalu podatkowym. Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, a także dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dane do wypełnienia PIT zostaną zaczerpnięte z zeznań podatkowych za rok ubiegły, rejestrów KAS, rejestrów ZUS i rejestru PESEL. Przygotowane przez Urząd Skarbowy PIT 37 i PIT 38 będzie można zweryfikować w zakresie ich poprawności, zaktualizować zawarte w nim dane i ostatecznie zaakceptować, nie akceptować (nie wypowiadać się) lub odrzucić i przygotować własne zeznanie podatkowe. Przy czym dwie pierwsze czynności równoznaczne są z wyrażeniem zgody w zakresie przygotowanego przez Urząd zeznania.  Podkreślenia wymaga fakt, że Urząd Skarbowy nie przygotuje zeznań podatkowych dla osób osiągających dochód za granicą, zobowiązanych do ich złożenia, między innymi, marynarzy świadczących pracę na statkach, których efektywne zarządy znajdują się np. w Singapurze czy Norwegii. Osoby osiągające dochód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wynagrodzenia, emerytury, renty etc.), których PIT zostanie rozliczony przez Urząd Skarbowy powinny uzupełnić go o dochody uzyskane za granicą.