Banki ponad 100 krajów będą udostępniać dane na temat swoich klientów!

Otwarte skrytki

Tajemnica bankowa to już przeszłość? Bardzo prawdopodobnie. Ponad 100 krajów zgodziło się udostępnić poufne informacje na temat swoich klientów. Wszystko w ramach porozumienia koordynowanego przez OECD.

Poprzez wielostronne porozumienie zawarte w ramach OECD do 2018 roku ma zostać wdrożony globalny system wymiany danych CRS (ang. Common Reporting Standard). Oznacza to, że instytucje finansowe z ponad 100 krajów zostaną zobowiązane do udzielenia informacji na temat sald konta, odsetek, dywidend, lokat i innych inwestycji swoich klientów. Na liście państw objętych postanowieniami porozumienia jest też Polska. Efektem takiego stanu rzeczy będzie konieczność opracowywania i udostępniania przez banki informacji o zagranicznych klientach podatkowych, których rachunki prowadzone są w Polsce. Informacje te mają posłużyć do ochrony integralności systemów podatkowych na świecie oraz zwalczania unikania opodatkowania.

Projekt ustawy z pewnością nie wzbudzi entuzjazmu osób rozliczających podatki w innym kraju. Jak wiadomo, jest to częsty scenariusz w przypadku marynarzy płacących urzędowi skarbowemu państwa pod którego banderą pływają. Czy mają więc oni powody do obaw?

Na mocy porozumienia wszystkie banki zobowiązane będą do ustalenia, gdzie powinny być płacone podatki każdego z ich klientów, jak również do złożenia raportu jeśli klient okaże się rezydentem podatkowym w innym kraju niż prowadzony jest rachunek. Informacje będą wymieniane pomiędzy państwami, które przystąpiły do umowy, a udzielać ich będą nie tylko banki, ale też brokerzy i firmy ubezpieczeniowe.

Nieustalenie właściwej rezydencji podatkowej klienta wiąże się z wysokimi karami finansowymi dla instytucji finansowych – np. w Polsce sięgają one aż miliona złotych i mogą łączyć się z innymi karami.

Na chwilę obecną ponad połowa państw na świecie wyraziła chęć wymiany informacji na temat podatników. Do tej grupy zaliczają się także kraje uznawane dotychczas za raje podatkowe – na przykład Panama. Do porozumienia stopniowo przystępują kolejne kraje, jednak widoczne są też przykłady potęg gospodarczych, które odmawiają wprowadzenia nowych regulacji – np. Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Oprócz tego w Europie na udostępnianie informacji nie zgadzają się rządy Macedonii, Gruzji oraz Watykanu. W Azji odmowy udzieliły Tajlandia i Tajwan, a w Ameryce Południowej Ekwador i Paragwaj. 

Informacja o bankach rozpoczynających proces automatycznej identyfikacji i raportowania na terenie danego kraju będzie dostępna na stronie OECD. Jeśli więc dane państwo nie znajduje się na liście, wymiana nie będzie przebiegać w sposób zautomatyzowany i pozostaje w rękach lokalnych organów skarbowych. Dzieje się tak, ponieważ podstawą CRS jest zgoda obu stron w sprawie rozpoczęcia procesu.

Polski rząd pracuje nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi wspomnianego przepływu informacji od 2014. Chociaż ustawa miała wejść w życie 1 września 2016 roku, jej status nadal pozostaje otwarty. Nie zmienia to jednak faktu, że wprowadzenie nowych przepisów jest nieuniknione.

W obliczu zmieniających się przepisów i regulacji, szczególnie ważne jest właściwe zarządzanie finansami. Zapraszamy więc do odwiedzenia kancelarii Easy Ocean, gdzie nasz doświadczony zespół z pewnością dobierze dla Państwa najodpowiedniejsze rozwiązania!